جمعیت شناسی

دانش خانواده و جمعیت

خلاصه مطالب ارائه شده در کلاس

http://upir.ir/1393.2/population.doc

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم

قابل توجه دانشجویان کاربرد رایانه در علوم ارتباطات

دانشجویان زیر کار عملی نهایی شان مشکل دارد یا تحویل نداده اند.

1- 917484024 ، 917485210 و 923914138تحویل نداده اند.

2- 923912808 اسکن پرسشنامه ها تحویل داده.

3- 917484041 ، 923913029 و 923913256 در فایلی غیر از فایل اصلی و به صورت ناقص وارد کرده اند.

دانشجویان نام برده هر چه سریعتر و حداکثر تا 22 اردیبهشت کار خود را تحویل دهند. 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۳:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

فایل SPSS جهت ورود داده ها

دانشجویان عزیز فایل SPSS و فایلی که شماره پرسشنامه های شما در آن قرار دارد در لینک های زیر قرار داده شده است آنها را دانلود کرده و بر اساس توضیحات زیر و مباحث کلاس با دقت داده ها را وارد کرده و فایل آن روی یک سی دی ریخته، همراه با پرسشنامه ها تحویل دهید.

برای ورود داده های سوال 3 میزان تحصیلات تعداد سال های درس خوانده به صورت عدد وارد شود. مثلا بی سواد صفر اول ابتدایی یک الی آخر ، دیپلم 12، فوق دیپلم 14، لیسانس 16ریال فوق لیسانس 18 و دکترا 22.

در مورد سوال 7 به دو بخش یا سوال تفکیک شده S7.1 تعداد دختر و S7.2      تعداد پسرها وارد شود.

http://persiandrive.com/429055 فایل شماره پرسشنامه

 

http://persiandrive.com/704248 فایل SPSS

 

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر

دانشجویان عزیز از یکی لینک های زیر فایل پرسشنامه را دانلود کرده و در مرحله اول سوالات پرسشنامه را در یک فایل اس پی اس اس (spss) تعریف کرده و به نام خود به آدرس moltafeth@gmail.com ارسال کنید و در مرحله بعد تعدادی که در کلاس گفته شد کپی و سرپرستان خانواده های یک محله آنها را تکمیل کرده و در مرحله نهایی  داده های پرسشنامه ها در فایل spss نهایی که از طریق همین وبلاگ در اختیار شما قرار خواهم داد وارد کرده و همراه با پرسشنامه تحویل دهید.

http://persiandrive.com/339016

http://uplod.ir/duvu3t473dl7/پرسشنامه_اصلی_امنیت.pdf.htm

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٢
Comments نظرات () لینک دائم

جزوه جمعیت شناسی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=02dceeafd6e6f4bbefa3212f682081c5

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢
Comments نظرات () لینک دائم

برنامه ترم بندی شده رشته علوم اجتماعی

گرایش پژوهشگری

http://uploadtak.com/images/g8933_.doc

گرایش برنامه ریزی

http://uploadtak.com/images/c3176______.doc

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۸
Comments نظرات () لینک دائم

دروس نیمسال اول 93-1392

http://uploadtak.com/images/x5781___93_92_1.doc

 

دروس نیمسال اول 92

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢٦
Comments نظرات () لینک دائم

نمرات امتحان جامعه شناسی توسعه و اصول توسعه و عمران

شماره دانشجویی نمره امتحان از 30
9096101 19
9055101 19
9096102 19
9055103 21
9096104 15
9096105 20
9096106 15
9055104 26
9096107 20
8955104 21
9096108 20
9096109 15
9055105 19
9096110 20
9096111 20
9096112 17
9096113 17
9096114 21
9096115 20
9096116 21
9096117 19
9096118 10
9096119 20
9096120 16
9055106 19
9055108 18
9055109 19
9096121 19
9096122 23
9096123 18
9096124 14
9055111 18
9096125 14
9055112 25
9055114 18
9096127 16
8896142 22
9096128 17
9096129 17
9055119 16
9096130 21
9096131 25
9096133 15
9096134 21
9055120  
9096135 18
9059702 12
9059603 13
9059705 22
9059706 21
9059604 20
9059707 15
9059605 23
9059606 19
9059709 21
9059710 18
9059711 15
9059607 11
9059712 13
9059713 18
9059715 15
9059716 19
9059609 20
9059717 21
9159716  
9059718 16
8859724 16
9059612 24
9059721 18
9059722 16
9059614 17
9059723 27
9059724 16
9059725 20
9059615 12
9059616 20
8959612 17
9059726 21
9059727 16
9059728 17
9059617 17
9059729 22
9059730 23
9059731 11
9059732 21
9159729  
9059620 16
8959731 20
9059734 14
9059622 17
نویسنده : Hossein Moltafet : ۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

← صفحه بعد